ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ