Ανακοίνωση ΠΑΜΕ για την αξιολόγηση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας στέλνουμε το κείμενο ψηφίσματος / συλλογής υπογραφών που οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ προτείνουμε να υιοθετηθεί ως μια μορφή συλλογικής αντίδρασης μας απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς με την περιβόητη «αξιολόγηση».
Κανένα κείμενο υπογραφών δεν μπορεί από μόνο του να βάλει φρένο στην κυβερνητική πολιτική, αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που το υπογράφουν δεν πρωτοστατήσουν με τους αγώνες τους στην ακύρωση στην πράξη της «αξιολόγησης». Από την άλλη πλευρά όμως, είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουμε ενάντια σε ποιον αντίπαλο παλεύουμε και με ποια συγκεκριμένα αιτήματα. Το κείμενο της ΑΔΕΔΥ δεν εξασφαλίζει ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

Η ΑΔΕΔΥ δεν αποκαλύπτει τον κεντρικό στόχο της αξιολόγησης που είναι η δημιουργία ενός κράτους πιο ικανού στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών. Καλλιεργεί αυταπάτες ότι στις σημερινές συνθήκες μπορεί να υπάρξει μια μη «προσχηματική» αξιολόγηση, μια διαφορετική, δήθεν αντικειμενική αξιολόγηση που θα βοηθά «την εξυπηρέτηση των πολιτών και την παροχή των Δημοσίων Κοινωνικών Αγαθών». Το κείμενο της ΑΔΕΔΥ θέτει με γενικότητες και θολούρες τα αιτήματα για τα οποία παλεύουμε. Αντί να μιλά για την αναγκαιότητα να μην συμμετάσχει κανένας εργαζόμενος σε αυτοαξιολόγηση, καλεί «τους εμπλεκόμενους (!!!)….να ταχθούν απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς». Αντί να απαιτεί από τους προϊσταμένους να μην συμπράξουν στη βαθμολογία με ποσόστωση, μιλάει αόριστα για «απόφαση μας να μην συνεργήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο στο να τεθούν σε ομηρία» συνάδελφοι.

Σήμερα, τη στιγμή της μάχης, χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Δεν είναι ζήτημα εντυπώσεων, αλλά ζήτημα αποτελεσματικότητας του αγώνα. Για τους λόγους αυτούς σας προωθούμε το παρακάτω κείμενο για να το υπογράψετε.
Με το νόμο 4250/26-3-14 “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”, που ψήφισε πρόσφατα, η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ προχωρά εκτός των άλλων σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Μέσω και της προωθούμενης αξιολόγησης η κυβέρνηση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους, ενός κράτους στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων μέσα από απολύσεις.

Η αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο, που δεν υπηρετεί τους εργαζόμενους και τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, δεν οδηγεί στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ούτε στην εξάλειψη των αιτιών, που τις υποβαθμίζουν.
Η κυβέρνηση και το αστικό κράτος έρχεται με την αξιολόγηση, να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει με αυταρχικότερα εργαλεία τους εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους, να αναδείξει τα νέα επίλεκτα κρατικά στελέχη της διοίκησης.
Τους σκοπούς αυτούς υπηρετούν οι ποσοστώσεις (βαθμολόγηση ποσοστού 15% των υπαλλήλων με βαθμούς 1 έως 6) και οι κατηγοριοποιήσεις, που επιβάλλονται με τον ν. 4250/14 και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Θέλουν το 15% των υπαλλήλων να παίρνει το δρόμο της απόλυσης, να τίθεται σε κατάσταση ομηρίας.

Θέλουν να καταργούν τμήματα και Δ/νσεις, να υποβαθμίζουν άλλα, να αξιολογούν δηλαδή τις Δημόσιες Δομές με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους, την ολόπλευρη εφαρμογή της σχέσης κόστους-οφέλους, το κυνήγι του κέρδους.

Η συγκυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι και με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης (Π.Δ. 318/1992, Ν. 3528/2007, Ν. 3584/2007, Ν. 4024/2011, Ν. 3839/2010) και με τις τωρινές τροποποιήσεις του θα διασώζονται και θα επιλέγονται σε θέσεις ευθύνης οι πιστοί υλοποιητές της κυβερνητικής πολιτικής.

Κρύβει ότι φαινόμενα αποσάθρωσης δημοσίων υπηρεσιών, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα και της μη κάλυψης των κοινωνικών αναγκών οφείλονται στη δικιά της πολιτική, στη δικιά της επιλογή.

Οι εργαζόμενοι απορρίπτουμε το νομοθετικό πλαίσιο της “αξιολόγησης” και με μαζικές, συλλογικές διαδικασίες απαιτούμε:
– να καταργηθεί ο νόμος 4250/14
– να μην εφαρμοστεί στην πράξη η ποσόστωση που επιβάλλει ο ν. 4250/14
– να μην δεχτεί κανένας προϊστάμενος να συμπράξει στην υλοποίηση του νόμου, στη βαθμολογία με ποσόστωση, που οδηγεί σε απολύσεις εργαζόμενων
– να μην συμμετέχει κανένας εργαζόμενος σε αυτοαξιολόγηση
– να μην γίνει καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα

Η ανακοίνωση σε PDF