ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(ΔΥΝΑΜΕΙΣ του
στο ΙΚΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισες-Συνάδελφοι,
Η Δ. Ε. ΙΚΑ ενημερώνει τους συναδέλφους ότι η απόφαση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕ ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη στις 9/9/2016 πάρθηκε από τις γνωστές πλειοψηφίες
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ