ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ ΙΚΑ 3/11/2016