ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Η φάμπρικα των προσκλήσεων στελέχωσης του ΕΦΚΑ, που θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα, έχει διαμορφώσει μεταξύ των συναδέλφων έντονο κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας.
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ