ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις στο Σύλλογο Αττικής & Νήσων ΙΚΑ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ