ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ενωμένος αγώνας όλων των δημοσίων υπαλλήλων!
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ