ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΜΕ

ΑΙΤΗΜΑ
Του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» δια του
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώεκπροσώπου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ