ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡ/ΚΑ

Αποτελέσματα εκλογών Υπηρεσιακών συμβουλίων 20/9/2017
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ