ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ

Αποτελέσματα εκλογών Υπηρεσιακών συμβουλίων  29/11/2018
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ