ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η κυβέρνηση οργανώνει ακόμα μία αναπτυξιακή φιέστα αυτή τη φορά στην Κεντρική Μακεδονία στις 26,27, 28/3. Για μια ακόμη φορά θα περισσέψουν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και τα σχέδια της ανάπτυξης που δήθεν μας αφορά όλους.
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ