ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΟΘ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΟΘ 28/4/2017
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ