ΔΗΜΟΣ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΙΚΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ