ΔΗΜ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Η νέα εξέλιξη με την προώθηση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, από την Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και η ψήφιση της στη Βουλή
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ