ΔΗΜ/ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κατάθεση τροπολογίας που προωθεί τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης,
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ