ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Εμφάνιση ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.jpg
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ