ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Καταγγελία για Ιδιωτικοποίηση του Τηλεφωνικού Κέντρου