ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΑΜΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Δυνάμεις Π.Α.ΜΕ. δ. Θες/νίκης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ποινικοποιούν τους εργατικούς αγώνες
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ