ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΟ 25ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕ ΙΚΑ 23/5/2018

ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ