ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΘ

Τοποθέτηση Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ στην κοινή συνεδρίαση ΔΣ ΠΟΣΕ και ΔΣ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 9/9/2017
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ