ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Συναδέλφισες συνάδελφοι. Με το καλημέρα του ΕΦΚΑ, αποδείχτηκε για άλλη μια φορά η γύμνια των κτιριακών υποδομών
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ