ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ