ΠΑΜΕ ΔΕΘ2018

Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι,
αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι, γυναίκες
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ