ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,
Η διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στη Κεντρική Διοίκηση του ΕΦΚΑ και στις λοιπές νεοσύστατες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό -αν δεν μονοπώλησε ουσιαστικά
ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ