ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στη Κεντρική Διοίκηση του ΕΦΚΑ και στις λοιπές νεοσύστατες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ {phocadownload view=file|id=603|text=ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ|target=s}