ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΣ

ΑΙΤΗΜΑ
Του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” δια του εκπροσώπου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Σ.Ε. ΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ