ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρασκευή 11 Μάη 12:00 μέχρι το τέλος ωραρίου & στη συγκέντρωση 12:30 στo ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ