ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΜΕ

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Τα διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα που προέκυψαν μετά την τυπική έναρξη λειτουργίας του νέου Υπερταμείου (ΕΦΚΑ)
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ