ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΣΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕ ΙΚΑ
Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,
Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΣΕ ΙΚΑ στις 20/12 και 7 σχεδόν μήνες μετά την ψήφιση του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου η συνδικαλιστική πλειοψηφία εισηγήθηκε την έναρξη αγωνιστικών
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ