ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Προς τα ΔΣ των Συλλόγων του Δημοσίου της περιοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ

άρσης της συνταγματικής απαγόρευσης για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ