ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ