ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώΚΟ