Πρόσκληση για ΔΣ Συλλόγου

               ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

                                        ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                                ΕΠΙΣΤΟΛΗ

           ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

                                  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                                          Γραμματέα Συλλόγου

Θεσ/νίκη 16/6/2014

Συνάδελφοι με αφορμή το πρόσφατο ΔΣ της ΠΟΣΕ που έγινε στις 4/6/2014 και τις αλλαγές που προωθούνται στο Δημόσιο με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, οι οποίες θα έρθουν και στην υπηρεσία μας, σας καλούμε να συγκαλέσετε άμεσα το ΔΣ του συλλόγου.

Είναι επιτακτική ανάγκη να οργανωθεί η πάλη και η αντίσταση των εργαζομένων με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα απέναντι στις αντιδραστικές επιλογές της κυβέρνησης.

                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΚΕ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η επιστολή σε αρχείο pdf