ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
 
το Αυτόνομο Συνδικαλιστικό Κίνημα Εργαζομένων «Πρώτα οι Συνάδελφοι», στις φετινές εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια επέλεξε το δρόμο των συνεργασιών, προς την κατεύθυνση όχι του καθορισμού
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ