ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Συνδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

το Αυτόνομο Συνδικαλιστικό Κίνημα Εργαζομένων «Πρώτα οι Συνάδελφοι», στις φετινές εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια επέλεξε το δρόμο των συνεργασιώνα
Διαβάστε το συνημμένο αρχείο