ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡ/ΚΩΝ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
σε αναμονή ακόμα των επίσημων ανακοινώσεων της Διοίκησης για τα αποτελέσματα
των εκλογών των Υπηρεσιακών
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώΣυμβουλίων