ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ “ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ”
ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΔΩ