ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Συνάδελφοι, η δημιουργία του ΕΦΚΑ από το 2017 και μετά οδήγησε σε κοσμογονικές αλλαγές στον εργασιακό μας χώρο.
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ