Αναγνώριση χρόνου σπουδών (13/2012)

Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ. 18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.