Αναγνώριση χρόνου στρατού (12/2011)

Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010