Διευκρίνηση χρόνου σπουδών

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών