Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής, θεμελίωση κατοχύρωση σύνταξης (68/2013)

  1. Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης σε σχέση με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης και κατοχύρωσης συντ/κού δικαιώματος με τις διατάξεις των νόμων 3863/10 και 4093/12.
  2. Αντιμετώπιση πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν.3996/11 στις προϋποθέσεις αρμοδιότητας στην διαδοχική ασφάλιση