Ν. 4093 – Εισφορά ΤΕΑΠΥΚ

Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τοµέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ