Ν. 4093 – ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών προς τους Τοµείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ