4024/11 – Κατάργηση θέσεων εργασίας

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου