Όροι παροχής υπηρεσιών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (“Υπηρεσίες”). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας (“Σύλλογος”), με έδρα στη διεύθυνση Πλατεία Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Σε περιπτώσεις που ισχύουν επιπλέον όροι, αυτοί θα διατίθενται με τις σχετικές Υπηρεσίες και θα γίνονται τμήμα του συμφωνητικού σας μαζί μας σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες.

Χρήση των Υπηρεσιών μας

Πρέπει να ακολουθείτε οποιεσδήποτε πολιτικές σάς διατίθενται στα πλαίσια των Υπηρεσιών.

Μην κάνετε κακή χρήση των Υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, μην παρεμβείτε στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας ή προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο σε σχέση με τη διεπαφή και τις οδηγίες που παρέχουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νόμων και κανονισμών οι οποίοι αφορούν στον έλεγχο της εξαγωγής και της επανεξαγωγής. Μπορεί να αναστείλουμε ή να σταματήσουμε την παροχή των Υπηρεσιών μας, εάν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις πολιτικές μας ή εάν ερευνούμε ύποπτη δραστηριότητα κακής χρήσης.

Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες μας, εκτός εάν αποκτήσετε άδεια από τον κάτοχό του ή εάν επιτρέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Αυτοί οι όροι δεν σας εκχωρούν το δικαίωμα χρήσης τυχόν επωνυμιών ή λογότυπων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας ή μαζί με αυτές.

Στις Υπηρεσίες μας εμφανίζεται ορισμένο περιεχόμενο που δεν ανήκει στο Σύλλογο. Για το εν λόγω περιεχόμενο, την αποκλειστική ευθύνη φέρει το πρόσωπο που το καθιστά διαθέσιμο. Ενδέχεται να ελέγξουμε το περιεχόμενο για να διαπιστώσουμε εάν είναι παράνομο ή παραβαίνει τις πολιτικές μας και μπορεί να καταργήσουμε ή να αρνηθούμε να εμφανίσουμε περιεχόμενο για το οποίο πιστεύουμε εύλογα ότι παραβαίνει τις πολιτικές μας ή τη νομοθεσία.

Σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις υπηρεσίας, μηνύματα διαχείρισης και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από κάποιες από αυτές τις επικοινωνίες.

Ο Λογαριασμός σας

Ίσως χρειαστείτε έναν Λογαριασμό χρήστη (λογαριασμός) για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας Λογαριασμό ή ο Λογαριασμός σας μπορεί να σας εκχωρηθεί από έναν διαχειριστή. Εάν χρησιμοποιείτε Λογαριασμό που σας έχει εκχωρηθεί από έναν διαχειριστή, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί ή πρόσθετοι όροι και ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας ή απενεργοποίησής του.

Κατά την δημιουργία του Λογαριασμού σας, ζητάμε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας. Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σύντομου κειμένου (SMS) και δεν επιφέρει καμία επιπλέον χρέωση.

Για να προστατεύσετε το Λογαριασμό σας, τηρείτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Λογαριασμό σας ή μέσω αυτού. Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας σε εφαρμογές τρίτων.

Προστασία Απορρήτου και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και προστατεύουμε το απόρρητό σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε ότι ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα για την καλύτερη δυνατή παροχή των Υπηρεσιών του. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν παραχωρούνται καθ’ οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους.

Το περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες μας

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας σας δίνουν τη δυνατότητα να ανεβάσετε, να υποβάλετε, να αποθηκεύσετε, να στείλετε και να λάβετε περιεχόμενο. Διατηρείτε την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σας ανήκουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εν συντομία, ό,τι σας ανήκει παραμένει δικό σας.

Όταν ανεβάζετε, υποβάλετε, αποθηκεύετε, αποστέλλετε ή λαμβάνετε περιεχόμενο στις Υπηρεσίες μας ή μέσω των Υπηρεσιών μας, δίνετε στο Σύλλογο (και σε εκείνους με τους οποίους συνεργάζεται) μια παγκόσμια άδεια χρήσης, φιλοξενίας, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων (όπως αυτά που προκύπτουν από μεταφράσεις, προσαρμογές ή άλλες αλλαγές που πραγματοποιούμε, προκειμένου το περιεχόμενό σας να λειτουργεί καλύτερα με τις Υπηρεσίες μας), επικοινωνίας, δημοσίευσης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής και διανομής του εν λόγω περιεχομένου. Τα δικαιώματα που εκχωρείτε στη συγκεκριμένη άδεια παραχωρούνται για το συγκεκριμένο σκοπό της λειτουργίας, της προώθησης και της βελτίωσης των Υπηρεσιών μας, καθώς και για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών. Αυτή η άδεια εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να σας προσφέρουν τρόπους πρόσβασης και κατάργησης περιεχομένου που έχει παρασχεθεί στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Επίσης, σε ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, υπάρχουν όροι ή ρυθμίσεις που περιορίζουν το εύρος χρήσης του περιεχομένου που υποβάλλεται στις εν λόγω Υπηρεσίες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να μας εκχωρήσετε αυτήν την άδεια για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε στις Υπηρεσίες μας.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας αναλύουν το περιεχόμενό σας για να σας προσφέρουν εξατομικευμένες λειτουργίες προϊόντων, όπως προσαρμοσμένα αποτελέσματα αναζήτησης και προστασία από κακόβουλο λογισμικό. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται κατά την αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευση του περιεχομένου.

Εάν διαθέτετε Λογαριασμό, ενδέχεται να προβάλουμε το όνομα του προφίλ σας, καθώς και τις ενέργειες τις οποίες εκτελείτε οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το Λογαριασμό σας (όπως τα άρθρα που αναρτάτε) στις Υπηρεσίες μας. Θα σεβαστούμε τις επιλογές σας και τις ρυθμίσεις ορατότητας του Λογαριασμού σας.

Τροποποίηση και Τερματισμός των Υπηρεσιών μας

Αλλάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να προσθέτουμε ή να καταργούμε στοιχεία ή λειτουργίες και μπορεί επίσης να αναστέλλουμε ή να διακόψουμε πλήρως μια Υπηρεσία.

Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας οποιαδήποτε στιγμή, αν και δεν είναι κάτι που επιθυμούμε. Ο Σύλλογος μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να σταματήσει να σας παρέχει τις Υπηρεσίες, καθώς και να προσθέσει ή να δημιουργήσει νέα όρια για τις Υπηρεσίες μας οποτεδήποτε.

Πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας ανήκουν σε εσάς και η διατήρηση της πρόσβασής σας σε αυτά είναι σημαντική. Εάν διακόψουμε την παροχή μιας Υπηρεσίας, όπου είναι ευλόγως δυνατό, θα σας ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων για να μπορέσετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

Παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο δυνατοτήτων και προσοχής και ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σχετικά με τις Υπηρεσίες μας.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΟΥΤΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΣ. ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

Ευθύνη για τις Υπηρεσίες μας

ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΣΟΔΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ,  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ.

Σχετικά με τους παρόντες Όρους

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους όρους. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις αυτών των όρων σε αυτήν τη σελίδα. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τους τροποποιημένους επιπλέον όρους στη σχετική Υπηρεσία. Οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της.

Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.

Η σχέση σας με τον Σύλλογο διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και δεν προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουμε (όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον).

Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.

Εκλογές Συλλόγου Εργαζομένων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

& ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 22/02/2013

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 871 ΨΗΦΙΣΑΝ 679 ΕΓΚΥΡΑ 662

 

 

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΛΑΒΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ%

ΠΟΣΟΣΤΑ % ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΔΡΕΣ Δ.Σ.

ΕΔΡΕΣ ΠΟΣΕ

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

443

66,92%

 7

14

ΔΑΚΕ

89

13,44%

17,7%

2 (ΑΠΟ 2)

3 (ΑΠΟ 4)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

86

13,00%

15,75%

2 (ΑΠΟ 2)

3 (ΑΠΟ 4)

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

44

6,64%

8,41%

0 (ΑΠΟ 1)

1 (ΑΠΟ 2)

ΠΑΣΚΕ (ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ)

 –

58,08%

0 (ΑΠΟ 6)

0 (ΑΠΟ 13) 

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ

17

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

679

100%

 

11

21 (ΑΠΟ 23)

 

Εκλογές ΠΟΣΕ ΙΚΑ 2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

 

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2013

Στις εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη νέας Διοίκησης στην ΠΟΣΕ – ΙΚΑ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ), σε σύνολο 156 έγκυρων ψηφοδελτίων, οι παρατάξεις έλαβαν:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ: 10 έδρες (ποσοστό 48,08%)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ: 4 έδρες (ποσοστό 16,67%)

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝ/ΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ‘’ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ’’: 3 έδρες (ποσοστό 16,02%)

ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: 2 έδρες (ποσοστό 11,54%)

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 2 έδρες (ποσοστό 7,69%)

Το πλήρες δελτίο τύπου με την αναλυτική εκλογή είναι διαθέσιμο εδώ.

Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη

Θέση

Ονοματεπώνυμο

Κατάστημα

Στοιχεία επικοινωνίας

Πρόεδρος

Κάμτσης Σωτήρης

Περιφερειακόkamtsis2005@gmail.com

Γεν. Γραμματέας

Παπαλεξοπούλου Σταματία

ΠΕΚΑ

papalexstam@gmail.com

Α’ Αντιπρόεδρος

Καλλινάκης Γιώργος

Περιφερειακό

yorgoskallinakis@yahoo.gr

Β’ Αντιπρόεδρος

 Κάμτσης Στάθης

 Πύλη Αξιού

stathisuper3@gmail.com

Ταμίας

Καλύβας Δημήτρης

Περιφερειακό

skoynasg@gmail.com

Μέλος

Γεωργιάδης ΝίκοςΠεριφερειακόnik123.nikos@gmail.com

Μέλος

Παπαδόπουλος ΑθανάσιοςΚΕΑΟthanasispapadopoulos@yahoo.com

Μέλος

Αθανασιάδου ΒιργινίαΠεριφερειακό athanasiadouv@hotmail.com

Μέλος

Αθανασίου Ελπινίκη

Περιφερειακό

elpiniki_athanasiou@yahoo.gr

Μέλος

Γαλατιανός Στέλιος

Τούμπας

s.galatianos@hotmail.com

Μέλος

Βούλγαρης Γεώργιος

Περιφερειακό

georgeboulg@gmail.com

 

Απεργοσπαστικές πρακτικές

Με πραξικοπηματικό τρόπο και χωρίς τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕ, χωρίς καν ενημέρωση των παρατάξεων που συμμετέχουν σε αυτό, η πλειοψηφία της Ομοσπονδία μας απευθύνει κάλεσμα προς την ΑΔΕΔΥ, αλλά και τις άλλες ομοσπονδίες του Δημοσίου, για αναστολή των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων, ενάντια στις απολύσεις.
Η αντίληψη τους για τον τρόπο λειτουργίας των συνδικαλιστικών μας οργάνων, είναι γνωστή εδώ και χρόνια και έχει καταδικαστεί πλέον στη συνείδηση της πλειοψηφίας των εργαζομένων.
Το να λειτουργούν όμως ως απεργοσπαστικός μηχανισμός μερικές ημέρες πριν τις πρώτες, μετά από 100 χρόνια, απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, ξεπερνάει κάθε όριο. Αποδεικνύει γιατί οι κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία, γιατί οι εργαζόμενοι δεν εμπιστεύονται και δεν εμπνέονται από την συνδικαλιστική τους ηγεσία, γιατί η κυβέρνηση μπορεί απερίσπαστη να προετοιμάζει, μέσω και της αξιολόγησης, δεκάδες χιλιάδες επιπλέον απολύσεις για το επόμενο διάστημα. Να υποθέσουμε πως το επόμενο βήμα τους, θα είναι μαζί με την κυβέρνηση, να υποδεικνύουν τους εργαζόμενους που πρόκειται να απολυθούν.
Καταγγέλλουμε την πλειοψηφία της ομοσπονδίας μας, για απεργοσπαστική τακτική, που στην πράξη υπονομεύει την ενότητα των εργαζομένων. Καλούμε τους συναδέλφους να απομονώσουν τους εκπροσώπους της κυβέρνησης στην ομοσπονδία μας και να συμμετέχουν μαζικά στην 48ώρη απεργία 19 και 20 Μαρτίου και στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Μπροστά στην κοινωνική καταστροφή που επιφέρει η πολιτική της κυβέρνησης και της τρόϊκας, εμείς επιλέγουμε να μη σωπάσουμε. Με συλλογικότητα και αλληλεγγύη αντιστεκόμαστε μέχρι την ανατροπή.

Απεργούμε 9 Απριλίου

Ο εφιάλτης που ζούμε τα τελευταία χρόνια, με τις μειώσεις των μισθών μας, τις απολύσεις, τις τραγικές συνθήκες δουλειάς, την αποδόμηση των κατακτήσεων των εργαζομένων εδώ και δεκαετίες, την διάλυση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους πρόνοιας δεν έχει τέλος. 
Το κλείσιμο των νοσοκομείων, των ιατρείων πρώην ΙΚΑ, πρώην ΕΟΠΥΥ, το κλείσιμο σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επαγγελματικών σχολών κατάρτισης, η αφαίμαξη των ασφαλιστικών ταμείων έχουν ήδη αγγίξει την κοινωνία.
Στον δημόσιο τομέα οι πρώτες απολύσεις είναι γεγονός. Στον ιδιωτικό τομέα με τους 1,5 εκατομμύριο και πλέον άνεργους, μετά τις ελαστικές, μεσαιωνικές μορφές εργασίας και αμοιβών, απαιτείται από τους δανειστές, απελευθέρωση των απολύσεων.
Η κυβέρνηση των Τροϊκανών ενόψει εκλογών, διαλαλεί τα επιτεύγματα της, τα οποία αποτυπώνονται λογιστικά και μόνον, για πρωτογενές πλεόνασμα, έξοδο στις αγορές, ανάπτυξη.
Για τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον άνεργο, το μόνο που είναι γεγονός, είναι το πρωτοφανές έλλειμμα, καμία έξοδος στην αγορα, υπανάπτυξη.
Υπάρχουν μόνο απελπισία, απόγνωση, φτώχια.
Όσο και αν προσπαθούν τα ΜΜΕ να προπαγανδίσουν την εικονική πραγματικότητα, την ανταμοιβή των θυσιών μας, δεν γίνονται πιστευτοί από κανέναν. Βιώνουμε όλοι τις δραματικές συνέπειες της «λάθος συνταγής», όπως οι ίδιοι παραδέχονται και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η βάναυση αυτή πολιτική δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει.
Ο μόνος τρόπος είναι να τους σταματήσουμε εμείς, οι εργαζόμενοι, η κοινωνία, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι επαγγελματίες.
Όσο μεμψιμοιρούμε, όσο παραμένουμε απαθείς, απογοητευμένοι, όσο περιμένουμε καρτερικά τον σωτήρα να μας σώσει, τόσο πιο πολύ, θα βυθιστούμε στην κινούμενη άμμο,  της ανεργίας, της φτώχιας.
 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ  ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΑΞΙΖΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ
 
Οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στον χειρότερο, από πλευράς συνθηκών εργασίας χώρο του δημοσίου, έχουν λόγους να αντισταθούν. Υπηρετούμε την κοινωνική ασφάλιση με δύναμη που αντλείται από το φιλότιμο μας προς τον δοκιμαζόμενο ασφαλισμένο ή υποψήφιο συνταξιούχο. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, είμαστε δίπλα σε ολόκληρη την κοινωνία.
Έχουμε δίκιο, και δίκαια αντιστεκόμαστε σε όλα που έχουν επιβληθεί εις βάρος μας αλλά και εις βάρος του λαού μας αυτά τα μαύρα χρόνια.
 
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ – ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ –ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ
ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ
1 64 65 66